Over

Chronotherapie Netwerk Nederland (CNN)

Na een belangstelling inventarisatie werd begin 2014 het Chronotherapie Netwerk Nederland gevormd CNN).

CNN wil een platform zijn voor clinici en onderzoekers werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg die op een of andere wijze werkend met of geïnteresseerd in de toepassing van chronotherapie, ervaringen en kennis uit te wisselen.

Daarbij gaat het niet alleen aan het delen van kennis en onderzoeksresultaten, maar ook aan het delen van meer praktische zaken. Hoe kunnen de resultaten van onderzoek worden geïmplementeerd, hoe krijgen we het management enthousiast om deze behandelvormen toe te staan, hoe kunnen we in een klimaat waar bezuinigingen in de gezondheidszorg het primaat lijken te hebben verzekeraars en overheden overtuigen van het positieve effect van chronotherapie, zowel qua effect, welbevinden van de patiënten, werklast van het personeel en op langere termijn de mogelijke kosten effectiviteit?

Nadat de initiatiefnemers elkaar enkele opeenvolgende jaren op internationale congressen op het gebied van chronotherapie in het buitenland hadden ontmoet, ontstond de gedachte en wens dat ook in Nederland te kunnen gaan doen. Daarbij stond voor ogen een platform te creëren voor mensen die op één of andere wijze in de patiëntenzorg werken met chronotherapie, hetzij in de patiëntenzorg, of als onderzoeker. Dat heeft geleid tot de oprichting van CNN.

De initiatiefnemers zijn:

Esmee Verwijk

Dr. Esmée Verwijk, klinisch neuropsycholoog en universitair docent. Werkzaam bij AMC en UvA in Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring met het toepassen van de chronotherapeutische beginselen, waaronder ook waak-lichttherapie, in de patiëntenzorg. Toepassingsgebieden zijn  (winter)depressies en slaapproblemen. Email: e.verwijk@amc.uva.nl

Afbeeldingsresultaat voor amsterdam umc logo


Marijke GordijnDr. Marijke C.M. Gordijn, chronobioloog. Zij deed en doet al jaren onderzoek op het gebied van chronobiologie, met name slaap-waak ritmiek en ploegendiensten. Naast nog een verbintenis met de Rijksuniversiteit Groningen te hebben is zij sinds enige jaren directeur/eigenaar van Chrono@Work B.V., een bedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek, onderwijs en consultatie op het gebied van chronobiologie. Email: marijke.gordijn@chronoatwork.nl
rug logochrono at work logo


Harm Pieter SpaansDr. Harm-Pieter Spaans, psychiater. Werkzaam bij Parnassia in Den Haag. Hij past chrono- therapeutische beginselen, melatonine en lichttherapie toe in de klinische en poliklinische patiëntenzorg, met name bij stemmingsstoornissen. Email: hp.spaans@parnassia.nl

parnassia logo


Ybe MeestersDr. Ybe Meesters, klinisch psycholoog, werkzaam bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij verzorgt onderzoek en behandeling bij mensen die lijden aan een winterdepressie, o.a. met lichttherapie, en leidt daar de winterdepressie polikliniek. Email: y.meesters@umcg.nl

umcg logo

Om ook in de toekomst  het CNN initiatief te blijven uitdragen en versterken heeft sinds 2018 deze groep  initiatiefnemers versterking gekregen van

Drs. Daniëlle E.J. Starreveld, promovenda bij het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van lichttherapie om vermoeidheid na kanker te verminderen. Daarnaast bekijkt ze hoe dit effect verklaard kan worden door te kijken naar circadiane ritmes van melatonine en cortisol, slaap-waak ritmes en psychosociale factoren. Email: d.starreveld@nki.nl

Afbeeldingsresultaat voor nki logo